Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan de website www.vdhmachines.nl. Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vdhmachines.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VDH Machines. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bij het laden, navigeren en het gebruiken van de website en zijn inhoud, engageert u zich de algemene gebruikersvoorwaarden te respecteren. Deze voorwaarden zijn een toevoeging aan de algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsinformatie

VDH Machines  BV
Texasdreef 8
3565 CL Utrecht 

T: +31 (0)30 296 32 70

F: +31 (0)30 293 66 00

E: info@vdhmachines.nl

KBC: 

IBAN: NL35KRED0633016497

BIC: KREDNL2X

K.v.K. Utrecht 30121202

BTWnr. NL 8027.99.590.B01

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDH Gereedschappen en Machine BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VDH Gereedschappen en Machine BV.

Links naar andere sites

De links op deze webshop die niet behoren tot VDH  Machines, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

Nieuwsbrief

VDH Machines verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

 

Privacy statement

Wanneer u een bestelling plaatst, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van VDH Machines, worden uw gegevens vastgelegd in een bestand. De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen door gebruik van onze internetsite of onze nieuwsbrief, behandelen wij strikt vertrouwelijk.

Cookiegebruik t.b.v. digitale marketing doeleinden

Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de webshop wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

VDH Machines gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de webshop gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten en advertenties aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Onze tools kunnen geen persoonlijk identificeerbare informatie zien op de website.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VDH Machines te mogen claimen of te veronderstellen.

VDH Machines streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. VDH Machines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vdhmachines.nl op deze pagina.